sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Despre redactorul şef al Revistei "Micul Prinţ"

Sunt surprins că am fost citat de o mare personalitate
Gheorghe Baciu, Daniel VerejanuZilele acestea am fost atât de surprins, descoperind că sunt citat chiar la început de carte de către un mare savant, pe care nu l-am întâlnit niciodată, și Domnia sa, la fel nu mă cunoaște, și cărui vreau să-i mulțumesc din suflet, urându-i: Încă 80 de ani, Mult stimate Domnule Gheorghe Baciu… Aveți un suflet atât de tânăr, de-o vârstă cu generația mea. Vă mulțumesc cu multă pietate pentru atitudinea Dumneavoastră, mai ales acum, când e atâta lume rea…
În cartea sa Viziuni asupra vieții şi morții poeților martiri: Eminescu, Mateevici, Vieru  – savantul scrie:
(pag.5-6) scrie:
Am rămas plăcut impresionat de profunzimea analitică a unui tânăr, cu numele de Dan Verejanu, care şi-a publicat articolul „Eminescu, Blaga… şi noi” în săptămânalul Literatura şi arta (13 ianuarie 2013). În mod critic, dar cu un adevăr călăuzitor, începătorul publicist scrie: „Realitatea schimonosită a societăţii în care trăim, unde, cum încerci să gândeşti, ţi se caută etichetă, oferă un mare confort celora care îşi schimbă zilnic măştile… În clipa în care se depistează importanţa culturii, a scriitorilor, strategia fiecărei puteri devine clară: dezonorează până nu te-au arătat lumii cel adevărat, până nu te-a dezonorat lumea pe tine… Se poate întâmpla că un singur vers al lui Eminescu e mai mult pentru un om de cât un tratat întreg ideologizat până la măduva oaselor sau un raport enorm pregătit pentru mimarea integrării europene… Însă Eminescu ne-a demonstrat că Geniul e puterea de a iubi. Nu doar Eminescu, sau Blaga, sau Stănescu… e o putere care ne ţine sănătos spiritul, indiferent cât de mare sau mică e această putere… Un Vieru e o putere uriaşă pentru spaţiul basarabean atât de mic, un Ion Vatamanu, o Leonida Lari, un Dumitru Matcovschi – la fel o putere. Şi nu doar personalităţile plecate în nemurire… Poeţii talentaţi au dat bătăi de cap oricărei puteri, cât timp nu s-au lăsat ademeniţi la curtea unei sau altei puteri…” (Și continuă:)
Pentru mine este o mare onoare să-mi prezint sugestiile referitoare la viaţa şi moartea unora dintre cei mai de vază poeţi ai neamului nostru din ultimele secole – Eminescu, Mateevici şi Vieru. Prin comportament civic şi operă valoroasă, ei conştiincios s-au sacrificat, mărturisindu-şi iubirea nemărginită faţă de popor, plaiul natal şi limba strămoşească. În pofida tuturor greutăţilor, uneori supraomeneşti, ei nu au cedat, au rămas pe poziţiile sale patriotice până la urmă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu