marți, 22 noiembrie 2016

Renata Verejanu, editorul Revistei "Micul Prinţ" (1992-2092) e poetul dintre milenii

Renata Verejanu
 
 Vă îndemn să citiţi în această iarnă  
volumul antologic
"Poetul Dintre Milenii"

  O antologie dintre secole
Născută în anul mistreţului de foc, în câmp, pe o brazdă de arătură proaspătă, posibil că cerul şi pământul i-au dat profunzimea lor milenară din care să-şi extragă gândurile şi metaforele filosofice. Creând permanent evenimente de o rară frumuseţe şi importanţă pentru societate, poeta s-a creat pe sine sau poate că s-a divulgat cea dintotdeauna: o personalitate cu caracter, cu demnitate, cu dragoste de neam şi oameni. Un filantrop înnăscut şi un Om de mare omenie.

 Având de la natură mintea ageră al geniului creator – poetul filosof prinde din mers, din zbor, şi îndată pătrunde sensul şi profunzimea situaţiei, fiind capabilă momentan să găsească ieşirea perfectă din orice împrejurare. S-a bazat în viaţă doar pe sine, înfruntând o mulţime de piedici, care nu au putut-o înfrânge, ci au călit-o, au provocat-o să fie şi mai puternică, poate că una dintre cele mai puternice personalităţi din literatura spaţiului românesc contemporan, deţinând un curaj nemaiîntâlnit (dovadă cele cinci cărți prezentate la editura în 1980 și editate peste 10 ani,”Ofranda omeniei”, volum antologic deosebit). Fiind o fiinţă paşnică şi calmă, extrem de simplă şi modestă exterior, nici să presupună cineva ce profunzimi deţine, doar cei apropiaţi pot depista acea profunzime demonică, rar întâlnită chiar şi la oamenii de creaţie, cu o voinţă şi o putere unică. Magnetismul acestor profunzimi atrage lumea, omul Renata Verejanu fiind mereu între mari personalităţi din diferite domenii, diferite generaţii, diferite ţări. Apropiaţii deseori au constatat că Poetul a putut să schimbe până şi fonul emoţional doar prin simplul motiv al aflării sale în acel anturaj, în acel colectiv, în acea împrejurare. Posibil că dânsa nici nu a bănuit mult timp ce capacităţi, ce putere deţine. Constatăm că într-o societate ca a noastră nu e uşor să fii deştept, înţelept, să vezi atât de clar tot ce se petrece în jur, să intuieşti precis ce va urma. 

Ofranda omeniei, precum îi zic poetei criticii literari, dispune de o asemenea putere creatoare, ce poate cu uşurinţă schimba mentalităţi şi are o mare influenţă asupra maselor largi de oameni, în oricare colectivitate fiind lider. Caracterizată ca o tânără rebelă la lansarea primei cărţi şi fondarea Cenaclului „Grai Matern” cu care s-a aflat în echipa de şoc a renaşterii naţionale, iat-o pe Renata Verejanu printre ambasadori şi parlamentari, miniştri şi şefi de state la reuniunile Consiliului Europei (Strasbourg) şi UNESCO (Paris), la congrese mondiale și conferințe internaționale sau la evenimentele pe care le implementează ea însăşi deja de un sfert de veac, în calitate de lider cumpătat al mai multor ONG-uri naţionale şi internaţionale de cultură şi mass-media, structuri reunite în Reţeaua OMCT, cu care deţine de 15 ani statut participativ la Consiliul Europei. Şi noi, tânăra generaţie, ne bucurăm de Omul de Cultură multidimensional, universal, de ambasadorul popular al culturii şi al Societăţii Civile care creează prestigiul Moldovei în lume.

La un asemenea părinte copilul se uită cu mare admiraţie. De unde şi dorinţa-mi de-a alcătui această antologie a „poetului dintre milenii”, selectând din opera poetică atât poeme scrise în secolul XX, cât şi poeme scrise în secolul XXI, constatând că poetul a scris anume pentru generațiile ce vin. Optimistă din fire, poeta Renata Verejanu a reuşit să creeze cea mai optimistă poezie a timpului său. Imposibil de imaginat că această poezie a fost scrisă în timpul totalitarismului, prin anii ”70 - ”80 ai secolului trecut, şi nu ne mirăm că editarea unei asemenea poezii a fost reţinută o perioadă de 10 ani (după prima carte), apoi alți 17 ani (după cartea a doua), ca apoi statul să nu-i editeze chiar nici o carte. Pe când poeta i se destăinuie cititorului său adevărat:
Cum am ştiut să ies atotbiruitoare
Din consoane, din veşnice vocale… 
Cele două riduri pe fruntea-mi taie o cruce, 
Presimt că bătrâneţea aici n-o să m-apuce. 
Ci anii, câţi vor fi, clădiţi adânc în piept 
Votează unanim soarta de poet. 
Faţă-n faţă cu trecutul sfârtecat şi apus
Am surâs răspicat când lovea cel sus-pus, 
Ci mai sus am urcat, mesager din ţărani, 
Dumnezeu mă ştia deja de o mie de ani. 
Şi precum nici El şi nici Eu nu dispunem de vreme, 
Am jelit împreună poporul care se teme 
De bine, de rău, de sine, de alţii…   
Şi am revenit pe Pământ. În creierul meu 
La un simpozion se strâng toţi învăţaţii.
(Atotbiruitoare, 21.10.1980).

 E unul dintre puținii Poeți care de la naștere și-a cunoscut ”soarta pe de rost” și, pentru a-și face ”din viață sărbătoare”, sufletul și l-a ”turnat din plin”, îndemnându-și contemporanii: ”Triştii, veselii - cu toţii / Hai, muşcaţi versul senin. / Hai, fricosule, ce stai / Pe coada vremii ca un scai, / Cu trupul tot batjocorit – / Eşti încă viu sau ai murit? (Îmi știu soarta pe de rost, 1980). Țin în mâini rodul muncii mele de câteva luni și rodul muncii de mai multe decenii al Poetului. Înclin să cred că este originală această concepție de a structura într-o antologie (destul de voluminoasă: 600 pagini, format A4) poeme scrise în sisteme ideologice diferite, în secole și milenii diferite, fără a fi contaminate ideologic, oferind semenilor mei o carte de căpătâi.

D.V. alcătuitorul antologiei
(adunare, selectare, cules și redactare)  

Reporter MP

sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Revista Micul Prinţ la lansarea volumului Relief stelar
Volumul antologic "Relief stelar", coordonator poeta Maria Tonu, 
în care sunt câteva materiale originale despre Daniel Verejanu, redactor şef, 
şi poeta Renata Verejanu, editorul Revistei Micul Prinţ - 
a fost lansat la Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău) 
şi Universitatea Alecu Russo (Bălţi).
Au fost adevărate sărbători de Poezie şi Cântec. 

 Reporter MP


Renata Verejanu Pe cât de groaznică a fost atitudinea regimului totalitar și a lingăilor acelui regim față de Poetul Renata Verejanu, pe atât de frumos Dumnezeu o ocrotea și-i oferea cele mai frumoase evenimente, fiind mereu prima în toate: de la Cenaclul ”Grai Matern” și până la Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu. După cartea "Până la dragoste"(1979), urmează o perioadă de 10 ani de intimidare, când nu a editat nici o carte, până la "Ofranda omeniei", apoi alţi 17 ani de marginalizare, după care poeta Renata Verejanu vine cu ”o ploaie de cărți” (M.Cimpoi) peste 50 de titluri de cărți de poezii, proză, opinii, portrete, pledoarii, maxime și cugetări, interviuri… în limba română, rusă și engleză.  Şi atât de simplu și firesc își ocupă locul în ierarhia literară, loc pe care-l merita nu din 2009, ci din 1980 când a adus la editură (unică, a statului) cinci manuscrise de poezii și cinci de proză, cele de poezie fiind editate abia în 1989 în antologia de autor Ofranda omeniei, cu grafie chirilică, cele de proză abia acum poeta le pregăteşte pentru tipar.

 Conferința științifică ”Poeta Renata Verejanu promotoarea valorilor naționale în cultura și procesul educațional al tinerii generații”, desfășurată de Institutul de Filologie al AȘM (în sediul Academiei de Științe al Moldovei), eveniment de mare succes, or, pe materialele Conferinței a fost editat volumul ”Geniul invizibil al poeziei din Basarabia” (2012, 204 pagini). O adevărată surpriză e și cea mai originală Biobibliografie ”Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu” editată de Biblioteca metropolitană B.P.Hașdeu,  –  evenimente ce încununează o tragică și frumoasă etapă din cariera literară a poetei. În același timp volumul antologic Ofranda omeniei trece cu demnitate frontiera Republicii Moldova, și este editat în haina sa firească la ed.TipoMoldova, Iași, în colecția Opera omnia.

 Cea de-a doua etapă din cariera literară a renumitei poete începe odată cu lansarea de către Academia Europeană a Societății Civile, în colaborare cu Institutul de Filologie al AȘM și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, care din 2014  se desfășoară în fiecare an, în perioada 1 martie - 1 septembrie. Iar Spectacolul de Gală și Decernarea Premiilor de la 1 septembrie e o frumoasă continuitate a sărbătorii ”Limba Noastră Română”, pentru care poeta a fost în echipa de șoc a renașterii naționale, pe linia întâi cu Cenaclul ”Grai Matern”. Interesant e că încheie șirul de evenimente Congresul Mondial al Eminescologilor, proiect al acad.Mihai Cimpoi. În ziua a doua a Festivalului Internațional de Poezie… în fiecare an se desfășoară câte un simpozion dedicat creației poetei Renata Verejanu:
  2014 - Simpozion-ul ”Renata Verejanu – poet de anvergură europeană”,
  2015 - Simpozion-ul ”Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”, 
2016 - Simpozion-ul ”Renata Verejanu – Poetul Dintre Milenii”.

 Promovarea personalităților chișinăunene, întâlnirile cu sălile arhipline de la licee, universități, biblioteci publice, case de cultură sau etapele locale, raionale, municipale la care este invitată protagonista Festivalului unic în spațiul românesc, - toate sunt adevărate sărbători ale Poeziei și Limbii Române. Prima autoare care se poate mândri cu trei antologii superbe: Ofranda omeniei, Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare, Poetul Dintre Milenii (600 pagini format A4), cu un festival internațional de poezie care-i poartă numele, unic în tot spațiul românesc prin etapele sale locale, raionale, municipale etc., cu conferințe științifice și simpozioane unde se discută opera poetei, cu LECŢIILE DESCHISE (la Palatul Naţional) și în fine, cu primele 6 volume de OPERE ALESE (din mai multe volume preconizate spre editare).

Revista Micul Prinţ la BookFest 2016

Festivalul Internaţional de Carte, BookFest 2016, Chişinău
În a doua zi a Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu membrii Juriului Internaţional şi învingătorii la Festival au participat la Salonul Internaţional de Carte, BookFest 2016

Renata Verejanu Renata Verejanu

Renata Verejanu

Mihai CIMPOI: Am salutat printre primii Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, deoarece cunosc acest poet de pe linia întâi a renaşterii naţionale, ştiu cât de mult a pătimit. Trecând prin timp cu demnitate, Poeta vine cu un frumos bilanţ literar: peste 50 de titluri de carte, printre care antologiile proprii: Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare, Ofranda omeniei, Poetul dintre milenii, şi primele volume de OPERE ALESE. Lecţiile Deschise pe care poeta le desfăşoară de peste un sfert de veac cu Cenaclul „Grai Matern” - au prevăzut festivalul, care, iată că a devenit o tradiţie.


Ion CIOCANU: Renata Verejanu este o mare luptătoare pentru adevăr și dreptate. Ea are o față principial deosebită de toți colegii săi. Ce-i al ei, e pus deoparte. Și am fost delegat de Institutul de Filologie în calitate de membru și chiar de președinte al juriului acestui original Festival de poezie la diferite etape: locale, municipale… chiar începând cu prima ediție. Azi e cazul doar s-o felicităm pentru munca depusă pentru grija față de toți iubitorii de poezie, pentru curățenia etică a lucrurilor înfăptuite de-a lungul anilor cu drag, spre mirarea unor colegi. E aproape inimaginabil cum Domnia Sa a organizat și desfășurat aceste activități, după cum e și editarea Revistei ”Micul Prinț”, și activitatea Cenaclului ”Grai Matern” și alte evenimente demne de toată aprecierea.


Romeo TARHON: Onorat fiind pentru invitația de a co-juriza concursul de creații literare din cadrul ediției 2016 a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, invitație venită chiar din partea protagonistei, simbol viu al românismului prin artă și cultură (știind că în 2015 m-am apropiat mai mult decât în anii precedenți de autori și co-autori basarabeni pe care i-am editat în diferite volume ale Editurii Națiunea), am acceptat cu drag să iau parte la acest proiect de excepție, cu un sentiment profund de frăție spirituală. Respectându-mi îndatoririle, am citit și recitit cu profesionalism lucrările selectate pentru concursul de creație și am acordat cu generozitate note de departajare a participanților, cu bucuria de a constata că, pe redutele bătăliei lucrările selectate pentru concursul de creație și am acordat cu generozitate note de departajare a participanților, cu bucuria de a constata că, pe redutele bătăliei pentru limba literară românească, sunt la datorie mulți tineri cu har, alături de scriitori consacrați remarcabili. Indiferent de numele și opera laureaților, cel mai important beneficiar al proiectelor marca „Reanata Verejanu” râmâne Neamul Românesc de dincoace și dincolo de vadul Prutului. Cu speranța că voi fi prezent la Regalul anual de poezie și românism organizat graţie Reginei poeziei și românismului, pentru onorarea agendei, dar și pentru a lansa trei volume ale editurii Națiunea, urez succes organizatorilor, concurenților și participanților.


Tudor PALLADI: Vocaţie polivalentă, indubitabilă, manifestată plenar în decursul mai multor decenii, poeta de destin, Renata Verejanu reprezintă modelul unical-expres al scrisului sociouman activ pe mai multe dimensiuni. Proiectele ei de rezonanţă animate continuu de ideea de noi din perspectiva noului şi o necesitate stringentă venind să acopere nişte goluri simţitoare în spaţiul cultural interveran, (atât cele legate de activitatea Domniei Sale la tradiţionalele ”Micul Prinţ” şi la Cenaclul „Grai Matern”, cât şi la cele de mai încoace: Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu etc.) relevă viabilitatea unui fenomen cultural-artistic cărei autoarea i s-a dedat totalmente, fenomen fără de care tânăra generaţie şi mai ales cea de mâine n-ar cunoaşte aievea bucuria trăirii celeste în cuvânt, dacă nu însăşi sărbătoarea lui de suflet şi de frumos universal.


Reporter MP

Revista Micul Prinţ la Lansare de Carte

Lansarea de Carte la Biblioteca Hristo Botev


Sute de exemplare a Revistei Micul Prinţ au ajuns la cititorii de la Bălţi


Revista Micul Prinţ partener la Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu


Un material mai amplu la Festivalul Internaţional de Poezie

Reporter MP

Despre redactorul şef al Revistei "Micul Prinţ"

Sunt surprins că am fost citat de o mare personalitate
Gheorghe Baciu, Daniel VerejanuZilele acestea am fost atât de surprins, descoperind că sunt citat chiar la început de carte de către un mare savant, pe care nu l-am întâlnit niciodată, și Domnia sa, la fel nu mă cunoaște, și cărui vreau să-i mulțumesc din suflet, urându-i: Încă 80 de ani, Mult stimate Domnule Gheorghe Baciu… Aveți un suflet atât de tânăr, de-o vârstă cu generația mea. Vă mulțumesc cu multă pietate pentru atitudinea Dumneavoastră, mai ales acum, când e atâta lume rea…
În cartea sa Viziuni asupra vieții şi morții poeților martiri: Eminescu, Mateevici, Vieru  – savantul scrie:
(pag.5-6) scrie:
Am rămas plăcut impresionat de profunzimea analitică a unui tânăr, cu numele de Dan Verejanu, care şi-a publicat articolul „Eminescu, Blaga… şi noi” în săptămânalul Literatura şi arta (13 ianuarie 2013). În mod critic, dar cu un adevăr călăuzitor, începătorul publicist scrie: „Realitatea schimonosită a societăţii în care trăim, unde, cum încerci să gândeşti, ţi se caută etichetă, oferă un mare confort celora care îşi schimbă zilnic măştile… În clipa în care se depistează importanţa culturii, a scriitorilor, strategia fiecărei puteri devine clară: dezonorează până nu te-au arătat lumii cel adevărat, până nu te-a dezonorat lumea pe tine… Se poate întâmpla că un singur vers al lui Eminescu e mai mult pentru un om de cât un tratat întreg ideologizat până la măduva oaselor sau un raport enorm pregătit pentru mimarea integrării europene… Însă Eminescu ne-a demonstrat că Geniul e puterea de a iubi. Nu doar Eminescu, sau Blaga, sau Stănescu… e o putere care ne ţine sănătos spiritul, indiferent cât de mare sau mică e această putere… Un Vieru e o putere uriaşă pentru spaţiul basarabean atât de mic, un Ion Vatamanu, o Leonida Lari, un Dumitru Matcovschi – la fel o putere. Şi nu doar personalităţile plecate în nemurire… Poeţii talentaţi au dat bătăi de cap oricărei puteri, cât timp nu s-au lăsat ademeniţi la curtea unei sau altei puteri…” (Și continuă:)
Pentru mine este o mare onoare să-mi prezint sugestiile referitoare la viaţa şi moartea unora dintre cei mai de vază poeţi ai neamului nostru din ultimele secole – Eminescu, Mateevici şi Vieru. Prin comportament civic şi operă valoroasă, ei conştiincios s-au sacrificat, mărturisindu-şi iubirea nemărginită faţă de popor, plaiul natal şi limba strămoşească. În pofida tuturor greutăţilor, uneori supraomeneşti, ei nu au cedat, au rămas pe poziţiile sale patriotice până la urmă.