marți, 7 martie 2017

Revista Micul Prinţ şi Festivalul Internaţional de Poezie


La ședința de duminică, 5 martie 2017, (Biblioteca Transilvania) 
a Cenaclului Grai Matern (moderator Renata Verejanu) 
mai mulți scriitori şi-au lansat cărțile 
(alături de academicianul Mihai Cimpoi), 
s-au oferit date interesante despre proiectele 
literare și culturale ale Cenaclului GM, 
despre Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu,
au răsunat poezii de înaltă calitate și 
Mărțișorul a continuat să domine renașterea naturii. 
Oaspeții evenimentului, 
membrii Uniunii Scriitorilor din Moldova: 
acad.Mihai Cimpoi, Constantin Dragomir, 
Ion Diviza, Ştefan Sofronovici, Nicolae Roibu, 
Gheorghe Cutasevici  şi 
alte personalități ale neamului... 
Interpretul şi compozitorul Valeriu Mocanu 
a dăruit poetei Renata Verejanu
un CD cu cântecele sale,
în care e şi Tangoul anotimpurilor.

Daniel Verejanu, coordonatorul evenimentului. 


Reporter MP